اعزام امدادگران و اتوبوس آمبولانس های هلال احمر به محل انفجار تروریستی بغداد

اعزام امدادگران و اتوبوس آمبولانس های هلال احمر به محل انفجار تروریستی بغداد

اعزام امدادگران و اتوبوس آمبولانس های هلال احمر به محل انفجار تروریستی بغداد

اعزام امدادگران و اتوبوس آمبولانس های هلال احمر به محل انفجار تروریستی بغداد