جدول لیگ برتر در هفته ماقبل آخر

جدول لیگ برتر در هفته ماقبل آخر

جدول لیگ برتر در هفته ماقبل آخر

      تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز   1 استقلال خوزستان 29 14 12 3 31 14 17 54 2 پرسپولیس تهران 29 15 9 5 48 33 15 54 3 استقلال تهران 29 13 12 4 42 27 15 51 4 تراکتورسازی تبریز 29 12 12 5 38 27 11 48 5 نفت تهران 29 13 9 7 30 21 9 48 6 ذوب آهن اصفهان 29 11 13 5 38 24 14 46 7 صبای قم 29 9 14 6 29 23 6 41 8 سایپا البرز 29 11 6 12 28 31 -3 39 9 گسترش تبریز 29 10 8 11 35 31 4 38 10 سپاهان اصفهان 29 8 14 7 29 28 1 38 11 پدیده مشهد 29 9 9 11 28 35 -7 36 12 فولاد خوزستان 29 9 7 13 25 36 -11 34 13 ملوان انزلی 29 5 12 12 23 33 -10 27 14 راه‌آهن تهران 29 5 10 14 23 34 -11 25 15 سیاه جامگان مشهد 29 6 6 17 21 34 -13 24 16 استقلال اهواز 29 2 7 20 16 53 -37 13

جدول لیگ برتر در هفته ماقبل آخر

      تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز   1 استقلال خوزستان 29 14 12 3 31 14 17 54 2 پرسپولیس تهران 29 15 9 5 48 33 15 54 3 استقلال تهران 29 13 12 4 42 27 15 51 4 تراکتورسازی تبریز 29 12 12 5 38 27 11 48 5 نفت تهران 29 13 9 7 30 21 9 48 6 ذوب آهن اصفهان 29 11 13 5 38 24 14 46 7 صبای قم 29 9 14 6 29 23 6 41 8 سایپا البرز 29 11 6 12 28 31 -3 39 9 گسترش تبریز 29 10 8 11 35 31 4 38 10 سپاهان اصفهان 29 8 14 7 29 28 1 38 11 پدیده مشهد 29 9 9 11 28 35 -7 36 12 فولاد خوزستان 29 9 7 13 25 36 -11 34 13 ملوان انزلی 29 5 12 12 23 33 -10 27 14 راه‌آهن تهران 29 5 10 14 23 34 -11 25 15 سیاه جامگان مشهد 29 6 6 17 21 34 -13 24 16 استقلال اهواز 29 2 7 20 16 53 -37 13

جدول لیگ برتر در هفته ماقبل آخر

جدول لیگ برتر در هفته ماقبل آخر

جدول لیگ برتر در هفته ماقبل آخر

      تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز   1 استقلال خوزستان 29 14 12 3 31 14 17 54 2 پرسپولیس تهران 29 15 9 5 48 33 15 54 3 استقلال تهران 29 13 12 4 42 27 15 51 4 تراکتورسازی تبریز 29 12 12 5 38 27 11 48 5 نفت تهران 29 13 9 7 30 21 9 48 6 ذوب آهن اصفهان 29 11 13 5 38 24 14 46 7 صبای قم 29 9 14 6 29 23 6 41 8 سایپا البرز 29 11 6 12 28 31 -3 39 9 گسترش تبریز 29 10 8 11 35 31 4 38 10 سپاهان اصفهان 29 8 14 7 29 28 1 38 11 پدیده مشهد 29 9 9 11 28 35 -7 36 12 فولاد خوزستان 29 9 7 13 25 36 -11 34 13 ملوان انزلی 29 5 12 12 23 33 -10 27 14 راه‌آهن تهران 29 5 10 14 23 34 -11 25 15 سیاه جامگان مشهد 29 6 6 17 21 34 -13 24 16 استقلال اهواز 29 2 7 20 16 53 -37 13

جدول لیگ برتر در هفته ماقبل آخر

      تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز   1 استقلال خوزستان 29 14 12 3 31 14 17 54 2 پرسپولیس تهران 29 15 9 5 48 33 15 54 3 استقلال تهران 29 13 12 4 42 27 15 51 4 تراکتورسازی تبریز 29 12 12 5 38 27 11 48 5 نفت تهران 29 13 9 7 30 21 9 48 6 ذوب آهن اصفهان 29 11 13 5 38 24 14 46 7 صبای قم 29 9 14 6 29 23 6 41 8 سایپا البرز 29 11 6 12 28 31 -3 39 9 گسترش تبریز 29 10 8 11 35 31 4 38 10 سپاهان اصفهان 29 8 14 7 29 28 1 38 11 پدیده مشهد 29 9 9 11 28 35 -7 36 12 فولاد خوزستان 29 9 7 13 25 36 -11 34 13 ملوان انزلی 29 5 12 12 23 33 -10 27 14 راه‌آهن تهران 29 5 10 14 23 34 -11 25 15 سیاه جامگان مشهد 29 6 6 17 21 34 -13 24 16 استقلال اهواز 29 2 7 20 16 53 -37 13

جدول لیگ برتر در هفته ماقبل آخر

جدول لیگ برتر در هفته ماقبل آخر

فروش بک لینک

فانتزی