تراز تجاری قطر حدود 60 درصد سقوط کرد

آمار رسمی که روز شنبه در قطر انتشار یافت نشان می دهد؛ در حالی که این کشور عرب حوزه خلیج فارس با سقوط قیمت های جهانی انرژی دست و …

مرکز فیلم

مرجع سلامتی