مجوز سفر تاجران 38 كشور به ايران

وزارت خارجه امريكا قانون محدوديت معافيت ويزاي شهروندان 38 كشور جهان كه به كشورهاي ايران، عراق، سوريه و سودان سفر داشتند يا داراي تابعيت …

اسکای نیوز

آپدیت نود 32