هوای تهران ناسالم شد

محمد رستگاری افزود: براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، شاخص کیفیت هوا در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت هشت صبح امروز با توجه به افزایش 42 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته است. کیفیت هوای تهران روز شنبه در شرایط سالم قرار داشت ضمن این در هفته گذشته پایتخت شاهد سه روز هوای پاک بود. وی با بیان اینکه غلظت آلاینده منواکسید کربن نسبت به روز گذشته در همین ساعت از 45 به 34 کاهش یافته است افزود: غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از 10 میکرون نیز با افزایش 23 واحدی به 66 رسیده است. رستگاری خاطرنشان کرد: ایستگاه های شهرداری منطقه 15 با 157، پارک قائم با 151 و فرمانداری شهرری با 145 آلوده ترین نقاط جوی تهران در 24 ساعت گذشته بودند. وی افزود: ایستگاه های شهرداری منطقه 2 با 68، پاسداران و اقدسیه(منطقه یک) هرکدام با شاخص عددی 77 کمترین حجم آلاینده های جوی را در شهر تهران در این مدت داشتند. شاخص کیفیت هوا، Air Quality Index) AQI) شاخصی برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است. بر این اساس معیار سطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا (AQI) به ترتیب از صفر تا 50 در شرایط پاک (سبز)، 51 تا 100سالم ( زرد )، 101 تا 150 ناسالم برای گروه حساس(نارنجی)، 151 تا 200 ناسالم (قرمز)، 201 تا 300 بسیار ناسالم (بنفش) و 301 تا 500 در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است.

وبلاگ اطلاعات

دانلود فیلم خارجی