رد‌صلاحیت سید‌حسن برای‌همه ناخوشایند‌بود

علیرضا محجوب با بیان اینکه قطعا این خبر بر روی جوانان و دوستداران امام و انقلاب تاثیر منفی خواهد داشت، تصریح کرد: ما آقایان را به اندیشه دعوت می‌کنیم و اینکه در این موضوع تجدید نظر کنند و دقیق‌تر این موضوع را بررسی کنند. وی در رابطه با دلایل رد صلاحیت سیدحسن خمینی گفت: دلیل قانع کننده‌ای برای رد صلاحیت وی ارائه نشده است.  محجوب با اشاره به بخش از سخنان منتقدان سید حسن خمینی که حضور ایشان در عرصه سیاسی را نامناسب ارزیابی می‌کردند، اظهار داشت: چرا حسن آقا نباید وارد عرضه سیاسی شود؟ مگر ایشان چه مشکلی داشتند؟ ما اعتقاد داریم جامعه ما به افراد بیدار و هوشیار و زنده در هر عرصه و برحه‌ای نیاز دارد. وی تاکید کرد: حسن خمینی هم انسان آزاد مردی است و هم در مسائل علمی و فقهی صاحب نظر هستند و با توجه به جایگاه ایشان نزد مردم واقعا حیف است که از حضور ایشان در مجلس خبرگان محروم باشیم.

world press news

قدیر نیوز