شگفت زده کردن گردشگران کافی نیست

علیرضا اسماعیلی با یادآوری این که کشور اسپانیا یکی از بزرگترین بازارهای گردشگری دنیا محسوب می شود، افزود: این کشور سال 2015 میزبان بیش از 60 میلیون گردشگر بود، طبیعتا تجربیات بسیار زیاد و مطلوبی دارد و ایران می تواند از تجربیات اسپانیا بهره برداری کند.   وی ادامه داد: ایران به لحاظ داشتن قابلیت های گردشگری و میراث فرهنگی یکی از کشورهای برتر دنیا به شمار می آید، هیچ گردشگری نیست که پیش از سفر به ایران تحت تاثیر سیاه نمایی های رسانه های غربی قرار نگرفته باشد و بعد از دیدن کشور ما شگفت زده بازنگشته باشد، با این حال چنین قابلیت هایی به تنهایی کارایی ندارد و باید در کنار آن، خدمات مناسب برای گردشگران تامین شود.   او سپس با اشاره به تاثیر رخدادهای دیپلماتیک ایران بر صنعت گردشگری، اظهار کرد: با توجه به اتفاقات اخیر، ایران به سمت خوبی حرکت می کند که روی گردشگری کشور هم تاثیر مثبتی خواهد داشت.   رایزن فرهنگی ایران در اسپانیا ادامه داد: در چنین شرایطی هر چه اطلاع رسانی کنیم، در معرفی خودمان موفق تر خواهیم بود، چرا که گردشگری صنعتی است که با تبلیغ و اطلاع رسانی ارتباط تنگاتنگ دارد.   وی سپس با اشاره به برگزاری نمایشگاه فیتور اسپانیا که جایگاه مهمی در صنعت گردشگری دنیا دارد، یادآور شد: حضور ایران در این نمایشگاه، در معرفی کشورمان می تواند خیلی موثر باشد، ولی زمانی می توان این حضور را مفید ارزیابی کرد که با مدیریت صحیح، آمادگی لازم برای مواجه با مخاطب و ارائه اطلاعات صحیح همراه باشد.   اسماعیلی درباره اقداماتی که رایزنی فرهنگی ایران در اسپانیا برای جلب نظر گردشگران این کشور انجام می دهد، گفت: ما با ارائه بورشور، DVD، نقشه، راهنما به معرفی قابلیت های ایران می پردازیم.   وی همچنین به رایزنی هایی که برای راه اندازی کرسی زبان فارسی در دانشگاه های اسپانیا آغاز شده است، اشاره کرد و افزود: زبان فارسی در دانشگاه های اسپانیا هنوز کرسی مستقلی ندارد، ولی با چند دانشگاه معتبر از جمله بارسلون، ویگو و سالامانکا تفاهمنامه هایی امضاء شده است تا زبان فارسی در این دانشگاه ها تدریس شود.   رایزن فرهنگی ایران در اسپانیا با اشاره به روابط دیپلماتیک دو کشور که وارد 100 سالگی می شود، گفت: مهر ماه 1295 سفارت ایران در این کشور راه اندازی شد و 1395 صدمین سال تاسیس این سفارتخانه خواهد بود، به همین خاطر سال آینده برنامه های فرهنگی هنری متعددی اجرا می شود که در جریان آن ایران پررنگ تر معرفی خواهد شد، از آن جمله می توان به برگزاری نمایشگاه اسناد با همکاری کتابخانه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

خبرگذاری اصفحان

آپدیت نود 32