دولت بدنبال تک رقمی کردن نرخ بیکاری کشور است

عیسی منصوری در نشست با استاندار کرمانشاه، اظهار کرد: دولت با فرض ایجاد یک میلیون اشتغال تا پایان دوره چهار ساله به برنامه‌ریزی در این حوزه پرداخته است.منصوری در ادامه به تشریح برنامه‌های اشتغال در کشور پرداخت و گفت: دولت در کوتاه مدت به دنبال رونق صنایع کوچک است که 80 درصد اشتغال کشور را تأمین می‌کنند. تقویت صنایع بزرگ‌تر برنامه میان مدت است و در درازمدت نیز به دنبال توسعه بنگاه‌های دانش بنیان در کشور هستیم که از طرفیت و پتانسیل بسیار بالایی برای اشتغالزایی برخوردارند.   وی در ادامه از برنامه‌های دولت برای حمایت از توسعه گردشگری در کشور خبرداد و گفت: سرعت ایجاد اشتغال در بخش گردشگری 2.5 برابر سایر حوزه‌هاست که این یک ویژگی بسیار قابل توجه است.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با مطالعاتی که پیرامون پتانسیل‌ها و مزیت‌های استان کرمانشاه در ابعاد مختلف صورت گرفته گردشگری سلامت به عنوان یک مزیت مهم در کرمانشاه شناسایی شده است.   منصوری اظهار کرد: با برنامه‌هایی که در نظر گرفته‌ایم به دنبال تبدیل گردشگری سلامت به یک مزیت منحصر به فرد برای استان کرمانشاه هستیم تا دیگر صنایع نیز به تدریج در کنار آن رونق بگیرند.     استاندار کرمانشاه نیز گفت: طی سالهای گذشته توجه بسیاری به توسعه مشاغل خرد و زودبازده صورت گرفت که متأسفانه نتیجه چندان مطلوبی برای اشتغال کشور در پی نداشت.اسدالله رازانی اظهار کرد: ایجاد اشتغال و فرصت‌های جدید شغلی با توسعه سرمایه گذاری بدست می‌آید و سایر رویکردها چندان منتج به اشتغال پایدار نمی‌شود.   استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه برنامه‌ها و کارهای زیادی را می‌توان در این حوزه انجام داد، افزود: باید قابلیت‌هایی که در مناطق مختلف وجود دارد را هدایت کرده و به آنها سمت و سو داد تا سرمایه گذاری‌های صورت گرفته منجر به توسعه اشتغال شود.   وی با اشاره به برنامه‌های سال های گذشته در حوزه اشتغال اظهار کرد: طی سالهای گذشته توجه بسیاری به توسعه مشاغل خرد و زودبازده صورت گرفت که متأسفانه نتیجه چندان مطلوبی برای اشتغال کشور در پی نداشت.رازانی افزود: توسعه سرمایه گذاری با توجه به قابلیت‌هایی که در مناطق مختلف وجود دارد، می‌تواند زمینه اشتغال بیشتر در کشور را فراهم کند.

دانلود موزیک

باران فیلم