کسانی که تمایل به آمریکا دارند، مصداق “افراطی” هستند

امام جمعه موقت تهران گفت: کسانی که تمایل به آمریکا دارند، مصداق “افراطی” هستند و ارتجاع را می خواهند

bluray movie download

آپدیت نود 32