آمریکا اخلال و خدعه می‌کند

آمریکا اخلال و خدعه می‌کند

آمریکا اخلال و خدعه می‌کند

در ابتدای این دیدار ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی به ارائه‌ی گزارشی از فعالیت‌های صورت‌گرفته برای بهبود وضعیت کار و کارگران در کشور پرداخت.رهبر معظم انقلاب در این دیدار تصریح کردند: جامعه‌ی کارگری یک جامعه‌ی وفادار به انقلاب و نظام است که در همه‌ی حوادث مهم انقلاب و بعد انقلاب حضور داشت. بنده برای شکر این نعمت پیشانی به خاک می‌سایم و با همه‌ی وجود از کارگران تشکر می‌کنم.   ایشان یادآور شدند: آمریکا اخلال و خدعه می‌کند و بعد گلایه می‌کنند که چرا ما بدبینیم! روی کاغذ می‌نویسند بانک‌ها با ایران معامله کنند اما در عمل جوری «ایران‌هراسی» می‌کنند تا با ایران معامله نشود. مسئول آمریکایی می‌گوید شاکله‌ی تحریم حفظ شده تا سرمایه‌گذار خارجی بترسد و نیاید.رهبر انقلاب هم‌چنین خاطرنشان کردند: تولید داخلی باید به‌عنوان یک مسئله‌ مقدس شناخته شود. جنسی که مشابه داخلی دارد مطلقاً نباید وارد شود. فروش و مصرف کالای خارجی باید به‌عنوان یک ضد ارزش تلقی شود مگر آنجا که مشابهش نیست.   رهبر انقلاب با بیان این‌که «دو روز دیگر در بعضی شهرها انتخابات است؛ این را مهم بشمارید و شرکت کنید» تاکید کردند: این نوبت دوم انتخابات اهمیتش کمتر از نوبت اول نیست.ایشان با اشاره به اینکه هر کس در جامعه به کاری مشغول است کارگر است، افزودند: یک مدیر، یک استاد دانشگاه و … همه کارگرند. کار، هم سازنده انسان است، هم جامعه. ما باید کار را گسترش دهیم، کیفیت کار را بالا ببریم، حق کار را ادا کنیم. اگر یک مدیر، خود را وقف کار نکند حق کار را ادا نکرده است.

آمریکا اخلال و خدعه می‌کند

در ابتدای این دیدار ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی به ارائه‌ی گزارشی از فعالیت‌های صورت‌گرفته برای بهبود وضعیت کار و کارگران در کشور پرداخت.رهبر معظم انقلاب در این دیدار تصریح کردند: جامعه‌ی کارگری یک جامعه‌ی وفادار به انقلاب و نظام است که در همه‌ی حوادث مهم انقلاب و بعد انقلاب حضور داشت. بنده برای شکر این نعمت پیشانی به خاک می‌سایم و با همه‌ی وجود از کارگران تشکر می‌کنم.   ایشان یادآور شدند: آمریکا اخلال و خدعه می‌کند و بعد گلایه می‌کنند که چرا ما بدبینیم! روی کاغذ می‌نویسند بانک‌ها با ایران معامله کنند اما در عمل جوری «ایران‌هراسی» می‌کنند تا با ایران معامله نشود. مسئول آمریکایی می‌گوید شاکله‌ی تحریم حفظ شده تا سرمایه‌گذار خارجی بترسد و نیاید.رهبر انقلاب هم‌چنین خاطرنشان کردند: تولید داخلی باید به‌عنوان یک مسئله‌ مقدس شناخته شود. جنسی که مشابه داخلی دارد مطلقاً نباید وارد شود. فروش و مصرف کالای خارجی باید به‌عنوان یک ضد ارزش تلقی شود مگر آنجا که مشابهش نیست.   رهبر انقلاب با بیان این‌که «دو روز دیگر در بعضی شهرها انتخابات است؛ این را مهم بشمارید و شرکت کنید» تاکید کردند: این نوبت دوم انتخابات اهمیتش کمتر از نوبت اول نیست.ایشان با اشاره به اینکه هر کس در جامعه به کاری مشغول است کارگر است، افزودند: یک مدیر، یک استاد دانشگاه و … همه کارگرند. کار، هم سازنده انسان است، هم جامعه. ما باید کار را گسترش دهیم، کیفیت کار را بالا ببریم، حق کار را ادا کنیم. اگر یک مدیر، خود را وقف کار نکند حق کار را ادا نکرده است.

آمریکا اخلال و خدعه می‌کند

آمریکا اخلال و خدعه می‌کند

آمریکا اخلال و خدعه می‌کند

در ابتدای این دیدار ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی به ارائه‌ی گزارشی از فعالیت‌های صورت‌گرفته برای بهبود وضعیت کار و کارگران در کشور پرداخت.رهبر معظم انقلاب در این دیدار تصریح کردند: جامعه‌ی کارگری یک جامعه‌ی وفادار به انقلاب و نظام است که در همه‌ی حوادث مهم انقلاب و بعد انقلاب حضور داشت. بنده برای شکر این نعمت پیشانی به خاک می‌سایم و با همه‌ی وجود از کارگران تشکر می‌کنم.   ایشان یادآور شدند: آمریکا اخلال و خدعه می‌کند و بعد گلایه می‌کنند که چرا ما بدبینیم! روی کاغذ می‌نویسند بانک‌ها با ایران معامله کنند اما در عمل جوری «ایران‌هراسی» می‌کنند تا با ایران معامله نشود. مسئول آمریکایی می‌گوید شاکله‌ی تحریم حفظ شده تا سرمایه‌گذار خارجی بترسد و نیاید.رهبر انقلاب هم‌چنین خاطرنشان کردند: تولید داخلی باید به‌عنوان یک مسئله‌ مقدس شناخته شود. جنسی که مشابه داخلی دارد مطلقاً نباید وارد شود. فروش و مصرف کالای خارجی باید به‌عنوان یک ضد ارزش تلقی شود مگر آنجا که مشابهش نیست.   رهبر انقلاب با بیان این‌که «دو روز دیگر در بعضی شهرها انتخابات است؛ این را مهم بشمارید و شرکت کنید» تاکید کردند: این نوبت دوم انتخابات اهمیتش کمتر از نوبت اول نیست.ایشان با اشاره به اینکه هر کس در جامعه به کاری مشغول است کارگر است، افزودند: یک مدیر، یک استاد دانشگاه و … همه کارگرند. کار، هم سازنده انسان است، هم جامعه. ما باید کار را گسترش دهیم، کیفیت کار را بالا ببریم، حق کار را ادا کنیم. اگر یک مدیر، خود را وقف کار نکند حق کار را ادا نکرده است.

آمریکا اخلال و خدعه می‌کند

در ابتدای این دیدار ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی به ارائه‌ی گزارشی از فعالیت‌های صورت‌گرفته برای بهبود وضعیت کار و کارگران در کشور پرداخت.رهبر معظم انقلاب در این دیدار تصریح کردند: جامعه‌ی کارگری یک جامعه‌ی وفادار به انقلاب و نظام است که در همه‌ی حوادث مهم انقلاب و بعد انقلاب حضور داشت. بنده برای شکر این نعمت پیشانی به خاک می‌سایم و با همه‌ی وجود از کارگران تشکر می‌کنم.   ایشان یادآور شدند: آمریکا اخلال و خدعه می‌کند و بعد گلایه می‌کنند که چرا ما بدبینیم! روی کاغذ می‌نویسند بانک‌ها با ایران معامله کنند اما در عمل جوری «ایران‌هراسی» می‌کنند تا با ایران معامله نشود. مسئول آمریکایی می‌گوید شاکله‌ی تحریم حفظ شده تا سرمایه‌گذار خارجی بترسد و نیاید.رهبر انقلاب هم‌چنین خاطرنشان کردند: تولید داخلی باید به‌عنوان یک مسئله‌ مقدس شناخته شود. جنسی که مشابه داخلی دارد مطلقاً نباید وارد شود. فروش و مصرف کالای خارجی باید به‌عنوان یک ضد ارزش تلقی شود مگر آنجا که مشابهش نیست.   رهبر انقلاب با بیان این‌که «دو روز دیگر در بعضی شهرها انتخابات است؛ این را مهم بشمارید و شرکت کنید» تاکید کردند: این نوبت دوم انتخابات اهمیتش کمتر از نوبت اول نیست.ایشان با اشاره به اینکه هر کس در جامعه به کاری مشغول است کارگر است، افزودند: یک مدیر، یک استاد دانشگاه و … همه کارگرند. کار، هم سازنده انسان است، هم جامعه. ما باید کار را گسترش دهیم، کیفیت کار را بالا ببریم، حق کار را ادا کنیم. اگر یک مدیر، خود را وقف کار نکند حق کار را ادا نکرده است.

آمریکا اخلال و خدعه می‌کند

آمریکا اخلال و خدعه می‌کند

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

اسکای نیوز