طبقه دوم ورزشگاه برای پرسپولیسی‌ها رایگان شد

باشگاه پرسپولیس با همکاری اسپانسر باشگاه، با خریداری بلیت‌های طبقه دوم ورزشگاه آزادی، تماشای بازی با سپاهان را از این سکوها برای هواداران پرسپولیس رایگان کرد.

روزنامه قانون

سپهر نیوز