کاهش نرخ ارز در دوره پسا تحریم منتفی است / تقاضا برای ارز بیشتر می‌شود

معاون اسبق وزیر اقتصاد با بیان اینکه به دلیل نیاز بالای اقتصاد کشور در پساتحریم به سرمایه گذاری با افزایش تقاضا برای ارز روبرو خواهیم شد، گفت: نرخ ارز با اجرای برجام نمی‌تواند از نرخی فعلی که در بازار وجود دارد، پایین‌تر بیاید.

اخبار دنیای دیجیتال