کشف گیوتین متعلق به داعش در گمرک ایران

مدیر کل ترانزیت گمرک ایران با بیان اینکه چندی پیش محموله گیوتین دستی متعلق به پادگان داعش در یکی از گمرک های ایران توسط کارکنان گمرک کشف و ضبط شد.

دانلود سریال و آهنگ

لردگان