افزایش حجم معاملات مسکن در دی ماه

گزارش ها از آمارهای رسمی جدید درباره بازار مسکن تهران حاکی است خرید آپارتمان مسکونی در پایتخت طی ماه گذشته با ثبت رکورد بیشترین حجم معاملات، 30 درصد نسبت به آذر افزایش یافت.

عکس

خبرگذاری اصفحان