تغییرمحل زندگی‌افسردگی‌را‌درمان‌نمی‌کند

«حمید بهرامی»  اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند که با تغییر محل سکونت، تغییر شغل، مسافرت و تغییر اطرافیان‌شان از شر افسردگی نجات یابند. در حالی‌که انسان به هر جا که پا بگذارد، خود و درونیات‌ا‌ش را نیز با خود می‌برد و به عبارتی هیچ‌کس نمی‌تواند از خودش فرار کند.این روان‌شناس ادامه داد: با جابه‌جایی در محل زندگی یا دوستان، ممکن است تا مدتی اوضاع روحی‌مان بهتر شود، اما نباید فراموش کنیم که تغییر آن‌چه در محیط پیرامون‌مان رخ می‌دهد تنها نقش مسکن را ایفا می‌کند و در واقعیت، فقط می‌توان با تکیه بر تغییر اندیشه، افکار و نگرش، افسردگی را درمان کرد.   وی افزود: وقتی در مواجهه با افسردگی به افراد یا محل زندگی جدید پناه می‌بریم پس از مدتی آن‌چه در اوایل برای‌مان جذاب بود نیز کهنه می‌شود و عواطف سابق به سمت‌ ما هجوم می‌آورد. در واقع، مانند این است که به جای خاموش کردن اساسی آتش، روی آن خاکستر بریزیم و مرور زمان باز هم باعث شعله کشیدن زبانه‌های همان آتش کهنه شود.بهرامی تصریح کرد: احساس خوشبختی اگر بی‌پایه و اساس و به دور از منطق باشد، چند صباحی بیشتر دوام نمی‌آورد و ما باز هم احساس بدبختی، اضطراب و ناخشنودی می‌کنیم و چه بسا ضربه‌هایی که این بار می‌خوریم مهلک‌تر و تأثیر آن‌ها نیز عمیق‌تر باشد. از این‌رو، افسردگی باید در اسرع وقت ریشه‌یابی و درمان شود وگرنه به هیچ عنوان از دست آن خلاصی نمی‌یابیم.   این روان‌شناس خاطرنشان کرد: البته گاهی پیش می‌آید که مشغول شدن به نوعی کار و یا ارتباط با شخصی خاص موجبات افسردگی ما را فراهم می‌کند. در چنین مواقعی تغییر آن‌چه وجود دارد(رهایی از مخاطب یا تغییر شغل) می‌تواند باعث بهبود اوضاع شود، اما اگر هجوم عواطف منفی در مدت زمان‌های طولانی، مکرر و بدون علت باشد باید پیش از اقدام به خوددرمانی، نزد مشاور مجرب برویم، چون روح نیز می‌تواند مانند جسم بیمار شده و به درمان نیاز داشته باشد.

روزنامه قانون

مد روز