مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران

کمتر از دو ماه تا فرا رسیدن عید نوروز باقی مانده و در این شرایط انتظار می رود رقم عیدی کارمندان و کارگران طی همین مدت اعلام شود.

میهن دانلود

تلگرام