هوای پایتخت همچنان ناسالم است

محمد رستگاری  درباره شاخص کیفیت هوای امروز جمعه 25 دی ماه گفت: میزان ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون 130 بوده است. وی هوای امروز پایتخت را برای گروه‌های حساس ناسالم دانست.

سایت استخدامی