باکمک ایران مساله سوریه حل شود

سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده  در مورد میزان امیدواری واشنگتن به ارتقای سطح ارتباط وتعامل کنونی با تهران برای حل دیگرمسائل باقیمانده، گفت : تحولات اخیر نشان داد که با ارتباط وهمکاری می توانیم حتی مسائل پیچیده را حل کنیم.آلن ایر که با صدای آمریکا گفت وگو می کرد، گفت : رویکرد تعامل به جای تقابل، برای نخستین بار در پرونده هسته ای ایران آزمایش شد که همه طرف ها توانستند دریک بازی برد- برد، مصالح ملی خود را پیش ببرند وبعد ازآن آزادی ملوانان های آمریکایی، که بطوراشتباهی وارد آب های ایران شده بودند، این امر را ثابت کرد.وی با تاکید براینکه این موضوعات نشان داد با ارتباط وهمکاری می توانیم حتی مسائل پیچیده را حل کنیم، گفت: با این حال هنوزمعلوم نیست آیا بتوانیم این رویکرد را نیز درموارد دیگر، مثل مسائل منطقه ای، بکار بگیریم، اما ما امیدوار هستیم.سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده درادامه افزود: ‘آروزی ما این است که مثلا درمورد سوریه، با همکاری جمهوری اسلامی ایران وسایر بازیگران اصلی منطقه ای، بتوانیم این مساله را حل کنیم.

اسکای نیوز

آپدیت نود 32