بخش خصوصی آمریکا طی ماه ژانویه 205 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است

سایت طلا : در حالی که آمارهای اشتغال آمریکا در ماه ژانویه می تواند تاثیر زیادی بر روند نوسانات قیمت طلا در روزهای آینده داشته باشد، تازه ترین گزارش موسسه ای دی پی نشان می دهد بخش خصوصی آمریکا طی ماه گذشته 205 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است.

اسکای نیوز

خرم خبر