بیانیه ۱۹ تشکل طلبگی

۱۹ تشکل طلبگی در بیانیه‌ای تاکید کردند: قوه محترم قضائیه با سخنرانان و فعالین سیاسی که سلامت انتخابات و نظارت استصوابی شورای نگهبان را زیر سؤال می برند، به شدت برخورد کند.

free download movie

خرید غذا