انتظار بازار مسکن برای روزهای بزرگ

رکود سنگین در سال‌های اخیر اقتصاد ایران را محاصره کرده است؛ رکودی که بخش مسکن را نیز بی‌نصیب نگذاشت و سایه این رکود، تابستان٩٤ سنگین‌تر از همیشه به اوج خود رسید.