توضیح فانی درباره تدریس «برجام» به دانش آموزان

وزیر آموزش‌ و پرورش در خصوص درس برجام در مدارس، تصریح کرد: درسی به نام برجام اضافه نشده، بلکه یک مبحث تحت عنوان برجام ضمیمه درس تاریخ خواهد بود که کلاً 4 ساعت ارائه می‌شود.

وبلاگ اطلاعات

مجله اتومبیل