روحانی پیش‌ بینی کرد: نفت گران می‌شود

حسن روحانی، رئیس جمهوری در پاریس گفت: از آن جا که تولیدکنندگان توازن را به بازارهای جهانی نفت خام بازمی گردانند، قیمتهای جهانی نفت خام برای بلندمدت در سطوح پایین باقی نمی ماند.

تکنولوژی جدید

لردگان