بانک‌های مشترک در راه ایران

با لغو تحریم ها و حذف محدودیت فعالیت و روابط بانکی در عرصه بین الملل، راه برای تاسیس بانک‌های مشترک نیز باز شد.

خرم خبر

دانلود آهنگ آذری