سئوال‌روز: وقتی یک‌گزینه است چرا انتخابات؟

گروه سیاسی: طبق اعلام هیات های نظارت، تا این مرحله نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان نشان می دهد که در هر کدام از چهار استان بوشهر، خراسان شمالی، سمنان و هرمزگان، فقط یک کاندیدا و در دو استان دیگر هم معادل کرسی‌ها، داوطلب تایید صلاحیت شده است.به گزارش انصاف نیوز، برگزاری انتخابات با یک کاندیدا واکنش برخی مخاطبان را در فضای مجازی برگیخته و سوالات ساده ای را در این باره مطرح می کنند، از جمله:- برگزاری انتخابات برای انتخاب یک نفر از بین یک نفر، چه معنی می دهد؟- با برگزاری انتخابات یک نفره، دنیا درباره ی ما چه می گوید؟- چرا برای برگزاری چنین انتخاباتی پول بیت المال باید هزینه شود؟- یعنی ممکن نبود از میان آن چند متقاضی دیگر کاندیداتوری، حداقل یکی دو نفر دیگر هم تایید می شدند؟- اگر این آقای کاندیدا به خودش رای بدهد کافی نیست؟ دیگر چرا باید شرکت کرد؟- آیا کاندیدای باقی مانده برای خودش تبلیغات هم خواهد کرد که در رقابت از خودش پیشی بگیرد؟!- چه انگیزه ای برای تنها کاندیدا باقی می مانده که در مسابقه ی بی رقیب بدود؟پنجمین دوره ی انتخابات مجلس خبرگان رهبری همزمان همزمان با دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، هفتم اسفند ماه برگزار می شود.

تکنولوژی جدید

شبکه خانگی