No Image

کاهش قیمت مسکن شدت می گیرد

فوریه 23, 2016 0

کسانی که طی سه سال اخیر مقاومت کردند و ملک خود را نفروختند سرانجام ناچارند به دلیل بدهی ها و تسهیلاتی که گرفته اند در […]