دلار با 30 تومان افت به کانال 3400 تومان بازگشت

بازار ارز دومین روز هفته را از دو نما می‌توان مورد بررسی قرار داد: 1-نمای دور و 2-نمای نزدیک. در نمای دور، روز یکشنبه زاویه دید فعالان بازار …

بازی آزاد

مجله اتومبیل