احتمال تعیین سقف 5 هزار یورو برای معامله با پول نقد در آلمان

به گزارش یک روزنامه آلمانی دولت این کشور در حال بررسی کاهش پول نقد در مبادلات تجاری است. گفته می‌شود که دولت برای این منظور سقف …

اتوبیوگرافی

ماشین های جدید