چند درصد تماس اپراتورها موفق است؟

طبق آمارهای رسمی ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به بیش از 92 درصد رسیده است، اما با این حال همچنان مردم در مواردی از قطع و وصل شدن‌های بی‌هنگام تماس‌های خود گله‌مندند.آمار میزان موفقیت اپراتورها در عرصه برقراری مکالمه به تازگی از سوی وزارت ارتباطات اعلام و به تفکیک مشخص شده که هر یک از اپراتورهای تلفن همراه تا پایان شهریورماه سال جاری در این خصوص چه وضعیتی داشته‌اند.     شرکت ارتباطات سیار یا همان همراه اول میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR) در شبکه این اپراتور به 99.1 درصد رسیده است.در خصوص میزان موفقیت در برقراری مکالمات میزان 46.3 درصد بوده است که این رقم در زمینه‌ی متوسط همچنین طبق آمارهای منتشر شده میزان کارایی مدارات اتصال متقابل در این اپراتور 98.45 درصد اعلام شده است.اما اپراتور دوم یا ایرانسل در خصوص میزان موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR) در شبکه به رقم 95 درصد دست یافته و میزان مکالمات موفق میزان 46.94 درصد است. همچنین میزان کارایی مدارات اتصال متقابل در این اپراتور 99.88 درصد اعلام شده است.   اپراتور سوم یا همان رایتل نیز در زمینه‌ی متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه در شبکه 98.11 درصد موفقیت داشته که این رقم در خصوص میزان مکالمات موفقیت‌آمیز در حین جابه‌جایی به 99.84 درصد می‌رسد. همچنین بنابر آمارهای اعلام شده درصد مکالمات قطع شده در شبکه سیار اپراتور سوم 1.8 درصد اعلام شده است.

شهر خبر

باران فیلم