ایران پنجمین کشوراز نظر شمار شعبه بانک است

«حمید تهرانفر» در نشست شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با محور «اقتصاد مقاومتی» افزود: شعبه های دارای مجوز بانک ها و موسسه های اعتباری 21.656 واحد است. تهرانفر دارایی های شبکه بانکی را تا شهریور 1394، 12 هزار و 875 میلیارد ریال اعلام کرد که دارایی های ثابت آن 561 هزار میلیارد ریال برابر 4.4 درصد از کل این دارایی هاست. وی گفت: سهم قیمت تمام شده شرکت ها و سهام متعلق به بانک 2.2 درصد از کل دارایی های این گروه است.معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: نسبت دارایی های شبکه بانکی به تولید ناخالص داخلی 107 درصد و سهم بازار پول کشور از کل ارزش بازار مالی شامل بازار پول و سرمایه، 81 درصد است.وی تسهیلات را دارای بیشترین سهم از دارایی های شبکه بانکی دانست که بیش از 50 درصد آن را تشکیل می دهد.تهرانفر گفت: سهم مطالبات غیرجاری از کل دارایی بانک ها 1.7 درصد و از نقدینگی کل کشور 12 درصد است. وی افزود: مانده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی 909 هزار میلیارد ریال است که نسبت آن 12.3 درصد و شامل 21 درصد مطالبات سررسـید گذشته، 15 درصد معوق و 64 درصد مشکوک الوصول می شود.«اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری، در نشست شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با محور «اقتصاد مقاومتی» حضور داشت.

اخبر جهان

شبکه خانگی