مخالفت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات الکترونیکی

عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد که به علت نبود قانون و شرایط فنی امکان برگزاری الکترونیک انتخابات امسال وجود ندارد.

دانلود موزیک

آپدیت نود 32 روزانه