تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش تا 10 روز دیگر

طرح معطل مانده تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش در قالب طرح “باران” در شرایطی که دولت بر اخذ مالیات عادلانه و متناسب با درآمدهای اصناف تاکید دارد، تا 10 روز دیگر (22 بهمن) به صورت رسمی اجرا می‌شود.

مرکز فیلم

اس ام اس جدید