تمايل ژاپن، ايتاليا و سوييس به سرمايه‌گذاری در مترو

تازه‌ترين گزارش معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در شوراي شهر پايتخت حاكي از آن است كه سرمايه‌گذاراني از كشورهاي ژاپن، ايتاليا و …

روزنامه قانون

آپدیت نود