صرف نظر بورس تهران از ادامه ریزش

بورس تهران در معاملات سومین روز هفته روند متفاوتی را آغاز کرد و بعد از ثبت روند شدید ریزشی در نیمه اول معاملات، تحرکات مثبتی را در نیمه دوم آغاز کرد و با جمع آوری صف های فروش مواجه شد.

اتوبیوگرافی

پسورد نود 32