بررسی لایحه دو دوازدهم بودجه در مجلس

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد لایحه دودوازدهم بودجه در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس بررسی و تصویب خواهد شد.

world press news

موبایل دوستان