چرا عبدی اصلاح‌‌طلبان را دائما می‌کوبد؟

گروه سیاسی: یکی از کاربران بهار در نقدی که برای سایت ارسال نموده نوشته است: آقای عباس عبدی می‌دانست که آیت الله هاشمی حتماً در برابر رد صلاحیت سید حسن موضع خواهند گرفت و خود را آماده کرده بود که زهر سخن را بپاشد و با همنوایی با تندروهای اصولگرا یکبار دیگر سعی در تطهیر خود کند چنانکه پیش از این هم عملاً و نظراً با آنان هماهنگ شده بود و مورد احترام کیهان و رجانیوز و صراط قرار گرفته بود. آقای عبدی توجه نکردند که آیت الله هاشمی در سالروز ورود امام در اعتراض به رد صلاحیت سید حسن ابتدا به مراتب فقاهتی و شان علمی وی اشاره کردند و تائید شماری از مراجع را بر اجتهاد و فقاهت وی بر شمردند و بعد گوشزد نمودند که سید حسن فرزند امام هم بود. آقای عبدی بسیار عاجزانه رای صادر کرد و نتوانست بغض درون را پنهان کند. آقای عبدی در فهم و استدلال مشکل اساسی دارند و طالب این هستند که هرچه را به نقص می‌فهمند دیگران بی‌چون و چرا بپذیرند و از آنجا که اصلاح‌‌طلبان فهم ناقص و استدلال از روی بغض و کین وی را خریدار نیستند لذا اصلاحات را هدف قرار داده و از هر فرصتی سود می‌برد تا اصلاح‌‌طلبان را فرو کوبد، روزی به حجاریان حمله ور می‌شود روزی به جلایی پور می‌تازد روزی رهبری خاتمی بر اصلاحات را بر نمی‌تابد… روزی کل مجموعه اصلاحات را آماج شدید‌ترین حملات و بیشتر از تندروها قرار می‌دهد. آقای عبدی پیش از این می‌گفت: اصلاح‌‌طلبان بی‌خاصیت شده‌اند یا معتقد بود اصلاح‌‌طلبان در موضوع سوریه کنار عربستان بودند، یا اصلاح‌‌طلبان به منافع ملی ضربه می‌زنند یا ‌‌‌اصلاح طلبان قدرتشان در جامعه ضعیف شده و توان بسیجی اشان از بین رفته است. ‌‌‌عبدی می‌داند چه می‌خواهد اما نمی‌داند چگونه بدست آورد. با زهر پاشیدن بر اصلاح‌‌طلبان و متهم کردن همه نخواهد توانست دل رقیب را بدست آورد و از آنجا مانده و از اینجا رانده خواهد شد. آنچه را می‌خواهی بدست آوری فقط با صداقت می‌توانی. آیا اکنون تبرئه شدی؟

cars

اسکای نیوز