دپوی خانه اجاره‌نشینان توسط سوداگران

بازی با مبلغ وام مسکن، مهم‌ترین سیاست دولت در بازار مسکن تلقی می‌شود. سیاستی که با فشار به منابع بانکی، هرگز مورد اقبال بانکداران نبوده و …

world press news

لردگان