حضور نیمی از مجهول‌ الهویه‌های کشور در تهران

محمدرضا اسدی  بیماران مجهول‌الهویه را اصلی‌ترین چالش بهزیستی استان تهران دانست و افزود: در حال حاضر 30 درصد از مجموع 2763 نفر را معلولان ذهنی، 30 درصد را بیماران روانی مزمن و 40 درصد را نیز سالمندان تشکیل می‌دهند. وی در ادامه عنوان کرد: مهمترین چالش استان تهران مجهول الهویه‌هاهستند زیرا تقریبا نیمی از جمعیت مجهول‌الهویه‌های کل کشور در شهر تهران حضور دارند و این مسئله مصائب اجتماعی و مشکلات اقتصادی متعددی را به وجود آورده است.   اسدی همچنین ضمن بیان آنکه با همکاری دادسراها و شهرداری، افراد مجهول‌الهویه‌ به بهزیستی واگذار می‌شوند، در خصوص روند صدور شناسنامه برای این افراد اظهار کرد: برخی از این افراد خود نام و نام خانوادگی‌شان را می‌دانند که در این صورت با مجوز دادستانی برای آنها با نام و فامیل واقعی‌ شناسنامه صادر می‌شود، اما در صورتی که فرد هیچ اطلاعی از هویت فردی و خانوادگی خود نداشته باشد پس از مجوز دادستانی، بهزیستی با نام و فامیل فرضی، اقدام به اخذ شناسنامه برای آنها می‌کند.   وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 20 درصد این افراد معادل 500 نفر آنان دارای شناسنامه بوده و حدود 80 درصد آنان نیز فاقد شناسنامه هستند که بهزیستی در تلاش است تا با همکاری دادستانی نسبت به دریافت شناسنامه برای آنها اقدام کند.   معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران در ادامه به بیماریهای واگیردار برخی از این افراد اشاره کرد و گفت:‌ برخی از آنان دچار مشکلات و بیماریهای واگیرداری چون هپاتیت، ایدز و غیره هستند که باید حتما در مراکز قرنطینه نگهداری شوند.   وی در ادامه به مراکز ویژه بهزیستی برای نگهداری مجهول الهویه‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دو مرکز بیماران روانی در شهرستان ورامین و یک مرکز در شهرستان ملارد توسط بهزیستی، به طور وی‍ژه به آن دسته از مجهول‌الهویه‌هایی اختصاص داده شده است که دارای بیماریهای واگیردار چون ایدز، هپاتیت و غیره بوده و در این محل قرنطینه شده و تمامی هزینه‌های درمانی آنها نیز توسط بهزیستی تامین می‌شود.

اسکای نیوز

مد روز