گزارش‌تازه از تخلف واردات‌خودرو‌در دولت‌قبل

روزنامه خراسان نوشته است: بر اساس گزارش یک نهاد مسئول به تعدادی از مسئولان اجرایی، اعلام شده است که با بررسی مجوزهای ورود تعدادی از خودروهای سنگین به داخل کشور طی سال‌های گذشته، مشخص شده که این خودروها با وجود قرار نداشتن در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به واردات، مجوز ورود پیدا کرده‌اند.از جمله آنها، سوءاستفاده از عنوان «مصارف خاص» از محل مصوبه تیرماه سال 87 دولت سابق است که به عنوان مثال، در حالی که تعدادی خودرو با این مجوز و تحت عنوان ظرفیت 200 تن به کشور وارد شده‌اند، با استعلام از کارخانه سازنده، ظرفیت خودروها 44 تن اعلام شده است.

دانلود فیلم جدید

دانلود فیلم خارجی