پیش‌بینی بازار مسکن در سال آینده

معاون ساماندهی و توسعه پایدار شهری شرکت عمران و بهسازی شهری ایران: افزایش عرضه مسکن در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد و یک پروسه زمانی یک و دو ساله نیاز است تا حجم مسکن افزایش پیدا کند