استاندار خوزستان، استعفایش را تکذیب کرد

عبدالحسن مقتدايى، همچنین با رد شايعه استعفاى خود كه در فضاى مجازى بازتاب داشته است و با بيان اي نكه حفاظت و رعايت از قانون حفاظت از بي تالمال است، خاطرنشان كرد: با اقتدار و تمام توان در خدمت نظام هستم و نه شايعه سازى مغرضان و نه كسالت و نه هيچ چيز ديگر، من را از خدمت به مردم شريف و بزرگ استان باز نخواهد داشت؛ شايعه پراكنى و تخريب مديران، از ترفندهاى افراد ناسالم و مغرض و دشمنان نظام است كه مطمئنا راه به جايى نخواهند برد.وى گفت: به عنوان كسى كه تجربيات متعددى دارم بايد بگويم كه علىرغم بعضى از مسائل پيشآمده، با قدرت بيشترى در ميدان انتخابات حاضر شده و از راى مردم صيانت و حفاظت كامل خواهيم نمود. عبدالحسن مقتدايى همچنين در جلسه ستاد انتخابات خوزستان با فرمانداران افزود: نه هيات‌هاى اجرايى و نه هياتهاى نظارت، هيچكدام حق ندارند تعيين كنند چه كسى به مجلس برود؛ نه ما مى‌توانيم همه داوطلبان را تاييد كنيم و نه آنها مى‌توانند همه را ردصلاحيت كنند. وى روز قبل هم در گفتگو با ايرنا گفته بود هر انتخابات را يك رفراندوم براى نظام دانست و افزود: ملت در اين انتخابات براى تجديد عهد با نظام مى‌آيد به همين دليل بايد فضاى سياسى باز باشد و هيچكس (چه هيات نظارت و چه هيات اجرايى) حق دخل و تصرف منفى در قانون را ندارد. مقتدايى تصريح كرد: وظيفه فرمانداران است كه نسبت به تصميم‌هاى غيرمنطقى و نامزدهايى كه بى جهت احراز صلاحيت نمى‌شوند، اعتراض كنند، زيرا اين مساله هيچ فرقى با تقلب در صندو ق‌هاى راى گيرى ندارد.

cars

بک لینک رنک 1