نحوه امتیاز بندی نیروهای حق التدریس آذربایجان شرقی ابلاغ شد

 نحوه امتیاز بندی نیروهای حق التدریس آذربایجان شرقی ابلاغ شد

معان پژوهش و برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از ابلاغ نحوه امتیاز بندی نیروهای حق التدریس استان خبرداد.

ابلاغ نحوه امتیاز بندی نیروهای حق التدریس آذربایجان شرقیبه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، عطائی در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس استان گفت : شیوه نامه امتیاز بندی نیروهای حق التدریس به مدیران و ادارات آموزش و پرورش ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: برای کلیه نیروهای مشمول قانون قانون تعیین تکلیف ( نیروهای خرید خدمات آموزشی ، مربیان پیش دبستانی دولتی و نیروهای حق التدریس غیرمستمر که تا قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته اند و آن دسته از آموزشیاران و آموزش دهندگان سوادآموزی که تا قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته و در آزمون داخلی موضوع بند ۲ قانون پذیرفته شده اند) بر اساس سوابق اشتغال ، مدرک و رشته تحصیلی مطابق طرح طبقه بندی مشاغل فرم امتیازبندی تکمیل می شود.

عطائی اضافه کرد : در اجرای قانون تفسیر الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 97/6/13مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل ۱۶۰۱۵۰ مورخ ۹۸/۹/۲ وزارت ، نیروهای مشمول پس از بررسی مدارک و مستندات و تکمیل فرم امتیاز بندی، بر اساس، وضعیت نیروی انسانی مدیریت و ادارات آموزش و پرورش ، سهمیه تخصیص یافته و به ترتیب امتیاز فضلی جهت طی دوره های مهارت آموزی به دانشگاه فرهنگیان معرفی خواهند شد.

وی تاکید کرد: تکمیل فرم امتیاز بندی صرفا برای تعیین اولویت معرفی در دوره های مهارت آموز است و تعهدی برای استخدام ایجاد نخواهد کرد.