طرح پیشنهادی یک اقتصاددان برای رفع رکود

مسعود سعادت‌مهر  اظهار کرد: پس از برداشتن تحریم‌ها، رابطه ایران با دنیای خارج بهبود پیدا می‌کند، در نتیجه ورود سرمایه‌گذاران به کشور راحت‌تر انجام شده و زمینه برای مبادلات تجاری فراهم شود. این عامل می‌تواند همراه با رشد اقتصادی و تولید باشد اما نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مشکل فعلی اقتصاد ایران، رکود است. عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور لرستان تاکید کرد: اگر چه حذف تحریم‌ها، ورود تعداد سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد را افزایش می‌دهد اما تقاضا همچنان در اقتصاد کشور حالت کاهشی دارد زیرا ورود سرمایه‌گذار خارجی تنها بخش عرضه را افزایش می‌دهد در حالی‌که مشکل فعلی، کمبود تقاضاست. در کنار حذف تحریم‌ها باید دولت از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، تقاضا را افزایش دهد که در این صورت می‌توان از فضای ایجاد شده در روابط بین‌المللی به نحو مطلوب‌تری استفاده کرد.   سعادت‌مهر تصریح کرد: مسئله‌ای که امروز وجود دارد این است که ممکن است عواملی وجود داشته باشد که ما را از بهره‌مندی از فضای موجود ناامید کند یا به عبارتی نتوانیم به نحو موثر از این فضای ایجاد شده در سطح جهانی استفاده کنیم و آن عامل، پرداختن به پدیده نفوذ است. پدیده نفوذ، اگرچه واقعیت داشته و ممکن است آسیب‌هایی به دنبال داشته باشد اما عده‌ای افراطی با بزرگنمایی این موضوع ممکن است مسیر ورود سرمایه‌گذاران به داخل و همچنین استفاده از روابط بین‌الملل را به این بهانه بگیرند. این امر آسیبی جدی در تلقی می‌شود که باید مسئولین و جریانات سیاسی این مهم را مدنظر قرار دهند.

مرکز فیلم

موزیک جوان