همراهی کارفرمایان برای بالا بردن مزد کارگران

حمید حاج اسماعیلی  درباره احتمال افزایش دستمزد کارگران به تبعیت از افزایش 12 درصدی مزد کارمندان، گفت: از آنجایی که به پایان سال نزدیک می‌شویم و بر اساس آمار رسمی نرخ تورم 12 درصد است احتمال قوی وجود دارد که دولت برای افزایش حقوق کارمندان همین درصد را در بودجه پیش‌بینی کند مگر آنکه مجلس درصدی به آن اضافه کند. وی ادامه داد: اما در مورد کارگران نمی‌توان چنین رویه‌ای را در پیش گرفت چون کارگران حداقل بگیرند و با همین حقوق و دستمزدی که اکنون دریافت می‌کنند قادر به تامین معاش خود نیستند.   حاج اسماعیلی متذکر شد: متاسفانه برای تامین منابع در شرایطی مثل افزایش حقوق کارمندان مشکل داریم چون قیمت نفت به شدت پایین آمده و برنامه‌ای که دولت از قبل پیش بینی کرده بود دچار مشکل شده است. به اعتقاد کارشناس بازار کار، احتمال اینکه قیمت نفت در سال آینده به زیر 30 دلار برسد وجود دارد و حداکثر رقمی که می توان برروی آن در بودجه حساب کرد 30 دلار است.   وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای برجام می‌تواند در افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران موثر واقع شود؟ افزود: این امیدواری وجود دارد ولی وقتی بخش اعظمی از درآمدهای کشور از محل فروش نفت است نمی‌توان پیش بینی کرد که با اجرای برجام به سرعت رونقی اتفاق بیفتد که درآمدهای جانبی دولت افزایش پیدا کند لذا اظهارنظر سخنگوی دولت که به حقوق افراد با دریافتی کمتر از 1.5 میلیون تومان 20 درصد اضافه خواهد شد زمانی محقق می‌شود که منابع آن در بودجه مشخص شده باشد.   حاج اسماعیلی درعین حال این اظهارنظر را به فال نیک گرفت و گفت: این حرف به معنای آن است که افراد زیر 1.5 میلیون تومان حقوق نیازمند حمایت دولت هستند بنابر این کارگران حداقل بگیری که رقم مزد آنها بر مبنای تصویب شورای عالی کار است بیشتر باید از طرف دولت حمایت شوند.   این فعال کارگری در پایان از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواست تا در مدت دو ماهی که تا پایان سال فرصت دارند مکانیسمی را به دولت پیشنهاد کنند که بر اساس آن هم کارفرمایان برای بالا بردن دستمزدها همراهی کنند و هم دولت از افزایش دستمزد کارگران حمایت کند.

دانلود فیلم

سیستم اطلاع رسانی