بابک زنجانی در بازگرداندن اموال شوخی می‌کند

تا زمانی که عواملی در داخل و خارج از وی حمایت می‌کنند همین وضع ادامه دارد و نمی‌توان انتظار معجزه در این پرونده داشت.

تلگرام

آخرین اخبار ورزشی