دیوار مهربانی در نجف اشرف

به گزارش خبرگزاری عراقی نون ابتکاری انسانی و اجتماعی که پایه آن یکی دو ماه پیش در ایران گذاشته شد و خیلی زود به عنوان یک خلاقیت و اقدامی انسان دوستانه بازتابی جهانی پیدا کرد و مورد توجه و ستایش رسانه های جهان قرار گرفت، به شهر نجف اشرف رسید.گروهی از خیران عراقی به تقلید از ابتکار ایرانی ها، با ایجاد مکانی برای جمع آوری و تامین لباس مورد نیاز اقشار فقیر، آن را ‘دیوار مهربانی و ایثار’ نامیدند.خانواده ها و افرادی که لباس های اضافی قابل استفاده دارند، این لباس ها را در این مکان می گذارند و خانواده های فقیر نیز اقلام مورد نیاز خود را از اینجا بر می دارند.پیش از این چین و پاکستان نیز با الگوگیری از این ابتکار ایرانی، اقدام به ایجاد دیوار مهربانی در برخی شهرهای خود کرده بودند.

آلرژی و تغذیه

دانلود نرم افزار