بازار موبایل کساد شد

فعالان بازار موبایل کشور طی ماه‌های اخیر از رکود حاکم بر فعالیت‌هایشان ابراز نارضایتی کرده، از کسادی بازار می‌گویند.

خبرگذاری اصفحان

مجله اتومبیل